Liên hệ

Đặc Sản Chính Gốc

Điện thoại: 0394116803

Địa chỉ: 7/2C Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: dacsanchinhgoc.vn@gmail.com