Đặc Sản Tây Nguyên

Rượu Cần Y Miên

Rượu Cần Y Miên

Rượu Cần Y Miên là sản phẩm truyền thống của người đồng bào Tây nguyên, thường được sử dụng trong các dịp lễ hội hoặc ngày tết cổ truyền.

  • 300.000 / Ché sành(6lít)
Xem Ngay