Đặc Sản Miền Trung

Ruốc khô

Ruốc khô

  • 100.000/Bịch(0,5kg)
Xem Thêm
Cá nục rim

Cá nục rim

  • 170.000/Hủ nhựa(700gram)
Xem Thêm
Khô mực câu

Khô mực câu

  • 590.000/Bịch(0,5kg)
Xem Thêm